O tvrtki

Društvo „BabićBiss-tours“  d.o.o. Zenica osnovano je 28. februara 1991.godine. U sklopu kompanije „Babić – Biss-tours“  d.o.o. Zenica , u kojoj je zaposleno je preko 85 radnika, postoji  sopstveni vozni park sa 40 autobusa visoke turističke klase.